MAS SKCH, z.s dlouhodobě a v souladu s cíli plnění své strategie Chráníme svůj životní prostor II:

Pomáhá svým členům s přípravou, tvorbou, naplňováním a vyhodnocováním strategických dokumentů (hl. obcí) tvoří vlastní koncepční a strategické dokumenty pro území MAS a slaďuje společné priority a cíle, aby dopad do území byl rychlý, efektivní a široký.


Opíráme se o:

„Podpora strategického řízení a plánování ve veřejné správě ČR s důrazem na rozšiřování metod, nástrojů, inovací, znalostí a zkušeností v praxi“, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016924, který byl podpořen finančními prostředky Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost.

Aktuální informace : Portál strategické práce v České republice

                                    Metodika tvorby programu rozvoje obce

 

Připravujeme: Dlouhodobá strategie rozvoje obce Jenišovice na období 2025-2035

Další informace k průběhu prací a vstupní dotazník připravujeme.

Tvorba strategie byla dokončena a schválena zastupitelstvem v obcích Čankovice, Horka, Řestoky, Trojovice a Zaječice. Jednotlivé strategické dokumenty jsou k dispozici k náhledu a stažení na tomto webu na stránkách uvedených obcí.

Právě probíhá sběr záměrů do výzev MAS

Strategie CLLD MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. bude opřena o vaše projektové záměry. Na jejich základě budou vybrány priority pro rozdělení alokace MAS. Prosíme vyplňte jednoduchý formulář a řekněte nám o svém záměru:

Projektový záměr do výzev MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

Dotazník – Svazek obcí Košumberska z oblastí – informační systém, odpadové hospodářství, cestovní ruch a kulturní systém – poslouží ke zefektivnění komunikace obce s občany.

Dotazník – Svazek obcí Košumberska  (uzavřeno)

Příručka občana 2.0 (Frank Bold)

Strategické odkazy