Obce, kde se připravují nové strategie rozvoje

V současné době probíhají aktualizace strategických dokumentů v obcích Čankovice, Horka, Řestoky, Trojovice a Zaječice.

Návrhy akčních plánů pro jednotlivé obce jsou rozeslány k připomínkování fokusním skupinám.

Jednotlivé strategické dokumenty, které budou představeny na veřejných zasedáních, budou vyvěšeny na web Strategie rozvoje obcí po zapracování připomínek k akčním plánům.

Právě probíhá sběr záměrů do výzev MAS

Strategie CLLD MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. bude opřena o vaše projektové záměry. Na jejich základě budou vybrány priority pro rozdělení alokace MAS. Prosíme vyplňte jednoduchý formulář a řekněte nám o svém záměru:

Projektový záměr do výzev MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s.

Dotazník – Svazek obcí Košumberska z oblastí – informační systém, odpadové hospodářství, cestovní ruch a kulturní systém – poslouží ke zefektivnění komunikace obce s občany.

Dotazník – Svazek obcí Košumberska


Příručka občana 2.0 (Frank Bold)

Strategické odkazy