Luže

Pracovní verze analytické části Strategického plánu rozvoje města Luže se zapracovanými připomínkami

Připomínky k pracovní verzi analytické části Strategického plánu rozvoje obce Luže na období let 2021-2025 můžete zasílat prostřednictvím formuláře pro sběr připomínek.

Připomínky k pracovní verzi SWOT analýzy je možné zasílat do 20. 4. 2020 (včetně) prostřednictvím Google formuláře ZDE

15.12.2019 – rozeslána SWOT analýza členům FS k prvnímu připomínkování.

Sběr dat pro strategii Luže ukončen k 10.12.2019.

Seznam členů Fokusních skupin pro strategii Luže uzavřen ke 30.11.2019.