Jenišovice

Program rozvoje obce Jenišovice

Dokument bude aktualizován dle potřeb nového období 2024-2027 a v souladu s připravovanou strategií Svazku obcí Košumberska.

Dlouhodobá strategie rozvoje obce Jenišovice na období 2025-2035

Dokument je ve fázi přípravy.